Poskytujeme kvalitné a profesionálne služby v oblasti geodézie a katastra

Identifikačné údaje

Obchodné meno

GEODÉZIA Bratislava a.s.
Zapísaná v Obchodnom registri SR Okresného súdu Bratislava I., vo vložke číslo Sa-360/B

Výkonný manažment:

Ing. Vladimír Uhlík - generálny riaditeľ
Ing. Matej Vagač - prevádzkový riaditeľ

Štatutárny orgán

Ing. Robert Paldia – predseda predstavenstva

Dozorná rada

Mgr. Silvia Paldia
Mgr. Milan Karas
JUDr. Ing. Michal Mazák

Sídlo

Poštová adresa:
Pekná cesta 15, Bratislava 834 04

Kancelárie:
ul. 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava

Bankové spojenie

Sberbank Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 4 001 003 105/3100
IBAN: SK1731000000004001003105
BIC: LUBASKBX
IČO: 31321704
DIČ: 2020335515
IČ DPH: SK 2020335515
Tel./FAX: +421 2 44885142
E-mail: geodezia@geodezia-ba.sk
Http: www.geodezia-ba.sk

Predmet podnikania